×
359 Переглядів

Листопад 2019

4-8.11.2019 − Сесія 1. Освітньо-наукова програма «Політика і лідерство у вищій освіті»
7.11.2019 − VIII Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання як частина системи забезпечення якості вищої освіти»
25.11.2019 − Засідання Вченої ради Інституту