×
8 Переглядів

20 вересня 2023 р. відбулась організаційна сесія для аспірантів, які вступили до аспірантури Інституту на освітньо-наукову програму «Викладання і навчання у вищій освіті».

Із словами про війну та науку, про ціну відстоювання незалежності держави та наукові дослідження в умовах російсько-української війни до аспірантів звернувся Олександр Базелюк, старший науковий співробітник Відділу забезпечення якості вищої освіти Інституту, який зараз в лавах ЗСУ боронить нашу державу.
І. Драч, директор Інституту, звернула увагу аспірантів на важливість систематичної роботи над дисертаційним дослідженням та співпрацю з науковим керівником. Ю. Скиба, гарант ОНП «Викладання і навчання у вищій освіті», відзначив специфіку публікаційної діяльності в процесі оприлюднення результатів дисертаційного дослідження. Про організацію освітнього процесу в аспірантурі доповіла О. Слободянюк, завідувач відділу науково-організаційної та кадрової роботи.