×
14 Переглядів

16.10.2023 обговорення результатів виконання наукового дослідження «Підвищення дослідницької спроможності університетів України в умовах війни та повоєнного відновлення у контексті імплементації концепції «Відкрита наука»

16 жовтня 2023 року на засіданні відділу дослідницької діяльності університетів Інституту вищої освіти НАПН відбулося обговорення результатів виконання третього завершального етапу наукового дослідження відділу за темою «Підвищення дослідницької спроможності університетів України в умовах війни та повоєнного відновлення у контексті імплементації концепції «Відкрита наука» (державний реєстраційний № 0122U200775) – науковий керівник Володимир Луговий, доктор педагогічних наук, професор, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, головний науковий співробітник відділу дослідницької діяльності університетів Інституту вищої освіти НАПН України.

Участь у засіданні відділу взяв Володимир Ковтунець, кандидат фізико-математичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці Інституту вищої освіти, який поділився результатами своєї участі в 4-ійконференції Відкритої Науки (Open Science FAIR 2023), організованій за ініціативи OpenAIRE спільно з FECYT, Міністерством науки та інновацій Іспанії, ключовими європейськими проектами та глобальними ініціативами 23-25 вересня 2023 року (Мадрид, Іспанія). Мета конференції – об’єднати та розширити можливості відкритих наукових спільнот і послуг; визначити загальні практики, пов’язані з відкритою наукою; виявити найкращі синергії для надання та експлуатації послуг, які працюють для багатьох; переносити досвід з усього світу та вчитися один у одного.


Обговорення тематики роботи конференції (https://www.opensciencefair.eu/2023/programme) показало, що в ході та результатах виконання теми наукового дослідження відділу враховано загальні тенденції у розвитку «Відкритої науки», які сьогодні є провідними в процесах розвитку її концепції та практичного впровадження. Це, передусім, такі теми як: відкрита наука як екосистема, що розвивається; створення інструментів для практичної відкритої науки; трансформація оцінки досліджень; цифрові навички для справедливої та відповідальної відкритої науки; ШІ і відкрита наука та ін. (https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/doslidn-univ_2021-206p.pdf; https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2023/02/doslidn-univ_IVO-2022-147p.pdf).
Окремий інтерес серед учасників засідання викликало обговорення перспектив використання в Україні досвіду побудови предметно-спеціальних та міжгалузевих діаграм (графів) наукових знань (Science Knowledge Graphs, SKG), які забезпечують основу для підтримки важливих робочих процесів в діяльності дослідників та інших заінтересованих сторін, дозволяють приймати обґрунтовані та засновані на фактах рішення, створюють підґрунтя для підвищення продуктивності досліджень, скорочення часу між гіпотезами та результатами.
Підводячи підсумки, наукові працівники відділу наголосили на важливості обміну знаннями про відкриту науку, активного залучення до дослідження працівників різних відділів Інституту, налагодженні тісної співпрації з представниками ЗВО, урядових структур, усіх заінтересованих в просуванні провідних ідей та розвитку екосистеми відкритої науки в Україні.