×
25 Переглядів

08 травня 2023 року в змішаному режимі відбулося засідання Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України.

Під час роботи Вченої ради були розглянуті питання:

  • затвердження результатів конкурсу на заміщення посад наукових працівників Інституту (на посаду завідувача відділу взаємодії університетів та суспільства – Шофолова Наталія Миколаївна; на посаду провідного наукового співробітника відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці – Ковтунець Володимир Віталійович);
  • схвалення звіту старшого наукового співробітника відділу взаємодії університетів та суспільства Трими Катерини Андріївни про результати наукового стажування в Байройтському університеті (Universität Bayreuth) (Німеччина) за період із 18 серпня 2022 року по 18 травня 2023 року;
  • надання дозволу старшому науковому співробітнику відділу взаємодії університетів та суспільства Тримі Катерині Андріївні на проходження закордонного наукового стажування у Байройтському університеті (Universität Bayreuth) (Німеччина) терміном із 19 травня 2023 року по 31 грудня 2023 року за рахунок приймаючої сторони;
  • затвердження програм вступних іспитів зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки освітньо-наукової програми «Викладання і навчання у вищій освіті» та з іноземної мови (англійська) для вступу на третій рівень вищої освіти на здобуття наукового ступеня доктор філософії за освітньо-науковою програмою «Викладання і навчання у вищій освіті»;
  • рекомендація до друку рукопису матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародний історичний досвід повоєнної реконструкції економіки: уроки для України».

За результатом розгляду цих питань Вченою радою Інституту прийняті відповідні рішення.