×
210 Переглядів

Прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Національної академії педагогічних наук України

оголошує у 2022 році прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії (з відривом і без відриву від виробництва) за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки, спеціалізаціями:

 • «Політика і лідерство у вищій освіті»; сертифікат про акредитацію від 29.07.2021 р. № 2106;
 • «Викладання і навчання у вищій освіті»; сертифікат про акредитацію від 29.07.2021 р. № 2109.

Освітньо-наукові програми удосконалені у межах міжнародних проєктів Програми ЄС Еразмус+ «Структурована співпраця в сфері докторських досліджень, підготовки з універсальних навичок та академічного письма в регіонах України» та Британської Ради «Програма вдосконалення викладання у вищій освіті» та передбачають міжнародну академічну мобільність, безкоштовну публікацію статей у наукових виданнях Інституту.

Освітньо-наукові програми Інституту акредитовано з визначенням «Зразкова».
Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок загального фонду державного бюджету (за державним замовленням) та коштів юридичних і фізичних осіб (на умовах контракту).

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я директора Інституту;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього або копію диплома про здобутий за кордоном ступінь вищої освіти і додаток до нього (див. п. 4 розділ 4 Правил прийому 2022 р.);.
 • копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних.

За наявності додатково подаються такі відомості:

 • список опублікованих наукових праць з теми дисертації;
 • дослідницька пропозиція обсягом 2-3 сторінки (обґрунтування теми дослідження з обраної наукової спеціальності);
 • копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові бали відповідно до п. 7 розділу V Правил прийому в аспірантуру Інституту вищої освіти НАПН України (див. умови прийому 2022 р.);
 • копії дійсних сертифікатів тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікату Cambridge English Language Assessment;
 • копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах);
 • копія трудової книжки.

Вартість контрактної форми навчання за 4 роки складає 97 тис. грн., оплата може здійснюватися щомісячно.

Документи приймаються з 1 до 15 серпня 2022 року за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, Інститут вищої освіти НАПН України, каб. № 804, (понеділок та четвер з 9.30 до 15.30).

Додаткова інформація на сайті Інституту http://ihed.org.ua – розділ Освіта – Аспірантура.

Контакти:

 • (044) 284-20-77; (044) 286-68-04, моб. 095-348-14-03;
 • тел. директора Інституту (044) 286-62-98, моб. 050-523-95-12;
 • тел. гаранта освітньо-наукової програми «Політика і лідерство у вищій освіті» (044) 286-66-68, моб. 097-452-92-10;
 • тел. гаранта освітньо-наукової програми «Викладання і навчання у вищій освіті» (044) 286-63-68, моб. 097-642-39-83;
 • електронна пошта: i.vlasova@ihed.org.ua