×
6 Переглядів

Прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії

Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
оголошує у 2022 році прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії (з відривом і без відриву від виробництва) за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки, спеціалізаціями:

 • «Політика і лідерство у вищій освіті»;
 • «Викладання і навчання у вищій освіті».

Освітньо-наукові програми Інституту акредитовано з визначенням «зразкова».

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я директора;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій працює вступник до аспірантури;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього або копію диплома про здобутий за кордоном ступінь вищої освіти і додаток до нього (див. п.4 розд. 4 умов прийому 2022 р.);.
 • лист-клопотання з гарантією працевлаштування в державній установі для навчання за державним замовленням;
 • список опублікованих наукових праць з теми дисертації;
 • обґрунтування теми дослідження обсягом 2-3 сторінки з обраної наукової спеціальності;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові бали відповідно до п. 7 розділу V Правил прийому в аспірантуру Інститут вищої освіти НАПН України (див. умови прийому 2022 р.);
 • копії дійсних сертифікатів тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікату Cambridge English Language Assessment (за наявності);
 • копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію свідоцтва про шлюб або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах);
 • копію трудової книжки;
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок загального фонду державного бюджету (за державним замовленням) та коштів юридичних і фізичних осіб (на умовах контракту), вартість контрактної форми навчання за 4 роки складає 97000 грн.

Документи приймаються з 1 до 15 серпня 2022 року за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, Інститут вищої освіти НАПН України, каб. № 804, (понеділок та четвер з 9.30 до 15.30).

Додаткова інформація: