×
48 Переглядів

Моніторинговий семінар «Про виконання індивідуальних планів наукових досліджень аспірантами ІІІ року навчання Інституту вищої освіти НАПН України» (25.08.2022, онлайн)

25 серпня 2022 р. в Інституті вищої освіти НАПН України (далі – Інститут) відбувся моніторинговий семінар щодо виконання індивідуальних планів наукових досліджень здобувачами вищої освіти третього (науково-освітнього) рівня освітньо-наукової програми «Політика і лідерство у вищій освіті» за спеціальністю «011 -Освітні, педагогічні науки». У моніторинговому семінарі взяли участь: аспіранти ІІІ року навчання, адміністрація Інституту, наукові керівники, завідувачі відділів та гарант освітньо-наукової програми «Політика і лідерство у вищій освіті». Під час атестації аспіранти представили результати виконання індивідуальних планів наукових досліджень за друге півріччя 2021-22 н. р.
В обговоренні результатів дослідження аспірантів взяли активну участь: директор Інституту, доктор педагогічних наук Ірина Драч; радник при дирекції, доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України Світлана Калашнікова; перший заступник директора, доктор педагогічних наук Олена Слюсаренко; заступник директора з наукової роботи, доктор педагогічних наук Юрій Скиба; гарант освітньо-наукової програми, доктор педагогічних наук Жаннета Таланова; головний науковий співробітник відділу інтеграції вищої освіти та науки, доктор педагогічних наук, дійсний член (академік) НАПН України Ольга Ярошенко.