×
23 Переглядів

22 червня 2023 р. відбулося засідання президії НАПН України, на якому було обговорено результати дослідження за темою «Теоретичні основи і механізми розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів України у контексті розширення інституційної автономії та в умовах воєнного стану», виконаного упродовж 2020-2022 рр.

З доповіддю виступив керівник наукової теми, заступник директора з наукової роботи Інституту вищої освіти НАПН України, головний науковий співробітник відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці Інституту, доктор педагогічних наук, доцент Юрій Скиба. Співдоповідь виголосив голова комісії, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор В′ячеслав Засенко. В обговоренні взяли участь …. Президія відзначила важливість та актуальність результатів дослідження, їх зумовленість розвитком, гармонізацією та адаптацією законодавчої бази України з європейськими документами в контексті набутого Україною статусу кандидата у члени Європейського Союзу.

На основі дослідження підготовлено та оприлюднено препринти (аналітичні матеріали) «Теоретичні основи розвитку потенціалу науково-педагогічних працівників університетів України в контексті розширення інституційної автономії» Ч. 1 (6,5 авт. арк.), «Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду з розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів» Ч. 2 (6,5 авт. арк.), колективну монографію «Теоретичні основи і механізми розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів України у контексті розширення інституційної автономії та в умовах воєнного стану» (9,5 авт. арк.), адресовані науковим та науково-педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти, освітянам.

Одержані результати наукового дослідження покладено в основу удосконалення освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії «Політика і лідерство у вищій освіті» та «Викладання і навчання у вищій освіті» за спеціальністю «011 Освітні/педагогічні науки» реалізація яких здійснюється Інститутом вищої освіти НАПН України, і які за результатами акредитації є зразковими. Результати наукового дослідження впроваджено в освітній процес 8 закладів вищої освіти України.

Президія схвалила результати дослідження за темою.