×
39 Переглядів

15 лютого 2023 року в Інституті вищої освіти НАПН України відбувся моніторинговий семінар щодо виконання  планів наукових досліджень аспірантами четвертого року навчання освітньо-наукової  програми «Політики і лідерства у вищій освіті».

На семінарі були присутні аспіранти, їх наукові керівники, гаранти освітніх програм «Політики і лідерства у вищій освіті», «Викладання і навчання у вищій освіті» (д. пед. н., с.н.с., доц. Таланова Ж. В., д. пед. н., доц. Скиба Ю. А.). В якості слухачів у роботі семінару взяли участь  аспіранти Інституту вищої освіти НАПН України першого року навчання.
Аспіранти Гулько Олена (науковий керівник: д. пед. н., проф., дійсний член (академік) НАПН України Ярошенко О. Г.), Повзун Валентина (науковий керівник: д. пед. н., с.н.с., доц. Слюсаренко О.  М.), Чепурна Наталя (науковий керівник: к.п.н., доц. Мруга М. Р.) представили результати наукових досліджень за друге півріччя 2022 року. Під час доповідей аспіранти зосередили увагу  на наукових знахідках  та  ідеях, отриманих за звітний період,   окреслили подальші етапи роботи над дисертаційним дослідженням.  Під час дискусій  аспіранти отримали рекомендації  щодо подальших етапів наукових досліджень.
Концептуальним та змістовно насиченим був виступ Чорнойван Ганни, докторантки Інституту (науковий консультант: д. пед. н., проф., член-кореспондент НАПН України Калашнікова С. А.).