Наукові фахові видання

Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» wou.npu.edu.ua
Наукове фахове видання у галузі педагогіки та філософії 


 Часопис «Філософія освіти» www.philosopheducation.com  
Наукове фахове видання у галузі філософії і міжнародний науковий журнал «Філософія освіти. Philosophy of Education».

Наукометричні показники та ранжування журналу за h-індексуванням:
• Профіль та h-індексація журналу у міжнародній пошуковій наукометричній системі і бібліометричній базі даних Google Scholar
• Наукометричний рейтинг журналу журналу згідно h5-index та h5-median у національній складовій RANKING WEB OF RESEARCHERS/Webometrics Ranking of World «Ranking of Science/Ranking of Scientists»


 Рецензований науковий журнал «International Scientific Journal of Universities and Leadership», присвячений проблемам лідерства в освіті, бізнесі та державному управлінні. Публікуються повні тексти статей в Інтернеті з відкритим доступом.