×
232 Переглядів

Жиляєв Ігор

Головний науковий співробітник
Відділу дослідницької діяльності університетів
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: i.zhylyaev@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор економічних наук (ДД № 006450, 2008 р.)
Вчене звання Старший науковий співробітник (АС № 007145, 2009 р.)
Інші звання Заслужений працівник освіти України (АВ № 030479, 2009 р.)
Основні професійні здобутки 1977-1986 роки: державна служба, Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР.

1986-1996 роки: наукова діяльність, установи НАН України.

1996-2011 рр.: заступник завідувача секретаріатом Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Забезпечував проходження у Верховній Раді України понад 40 проєктів законів з питань освіти, науки, інноваційної діяльності та інформатизації, які були прийняті парламентом. Проводив наукову, економічну та юридичну експертизу понад 200 законопроектів, 80 нормативно-правових актів.

Співавтор проєкту Закону України «Про захист персональних даних» (2010 р.).

2015-2011 рр.: заступник начальника Науково-дослідної частини, професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Автор понад 340 наукових, науково-виробничих, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних і довідкових публікацій, у т. ч. 180 одноосібних.

Член редакційної колегії наукового журналу «Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України (внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі юридичних наук, економічних наук та державного управління)

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.867.03 Інституту законодавства Верховної Ради України, створеної Наказом МОН України від 13.03.2017 р. № 374

1993-2020 роки: участь у міжнародних проєктах співпраці (Інституту економічного розвитку Світового Банку; Центру міжнародного приватного підприємства Торговельної палати США; Регіонального офісу ЮНЕСКО в Європі; Агентства міжнародного розвитку США; Фонду Сороса; Гарвардського інституту міжнародного розвитку; Світового банку; Міжнародного фонду «Відродження»; Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Україні; Швейцарської агенції розвитку та співробітництва та ін.

Досвід викладання в університетах України та за кордоном 2013 – 2015 рр.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Основні наукові публікації  Ukraine: The Financial Sector and the Economy. The New Policy Agenda. Alan Roe (Team Leader and Editor), Katalin Forgacs, Andriy Olenchyk, Stephen Peachey, Angela Prigozhina, Yuri Vlasenco, Ihor Zhyliaev. The World Bank. 2001. — 120 р.

Жиляєв І.Б., Семенченко А.І. Організаційно-правові механізми розвитку національної системи кібербезпеки України: стан та перспективи // Стратегічні пріоритети. – 2017. – № 4 (45). – с. 55-63.

Електронна демократія: основи та стратегії реалізації / Н.В. Грицяк, А.І. Семенченко, І.Б. Жиляєв. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. – 84 с. / Частина 3. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб. У 15  ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. К., 2017

Жиляєв І.Б., Семенченко А.І.,  Фурашев В.М. Інструменти державного стратегічного управління: Національна програма інформатизації // Інформація і право. – 2018. – № 1 (24). – с. 44-58.

Жиляєв І. Б., Ковтунець В. В., Сьомкін М. В. Вища освіта України: стан та проблеми. — К.: Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, 2015. — 96 с. http://ippi.org.ua/vishcha-osvita-ukraini-stan-ta-problemi