×
330 Переглядів

Власова Інна

Завідувач відділу
науково-організаційної та кадрової роботи
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: i.vlasova@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук (ДД № 010816 від 09.02.2021 р.).
Кандидат економічних наук (диплом ДК № 007739).
Вчене звання Доцент (атестат 12 ДЦ № 042142)
Основні професійні здобутки Захист кандидатської дисертації на тему: «Фінансове забезпечення інноваційних проектів»

Автор понад 90 наукових і методичних публікацій

Досвід викладання у закладах вищої освіти – 12 років

Керівник проєкту молодих учених – дослідження «Оцінювання ефективності діяльності університетів України у контексті підходів Європейської асоціації університетів» (2020 р.)

Навчання в докторантурі та підготовка докторської дисертації на тему: «Розширення фінансової автономії університетів: політичний та управлінський виміри»

Учасник міжнародного проєкту «Структурована співпраця в області докторських досліджень (підготовки), підготовки з універсальних навичок та академічного письма в регіонах України» (2016-2020)

Учасник міжнародного проєкту «Програма вдосконалення викладання у вищій освіті (2019-2021)

Основні наукові публікації  Рекомендації щодо оцінювання ефективності діяльності університетів України (національний, секторальний та інституційний рівні) (Електронне видання) / І. Власова, О. Паламарчук. – Київ: Прінтеко, 2020. – 42 с.

Власова І.В. До питання ефективності у сфері вищої освіти. Інноваційна педагогіка. 2020. Випуск 20. С. 132–135; DOI

Власова І.В. Фінансова автономія університетів: досвід Естонії. Інноваційна педагогіка. 2020. Випуск 21. С. 159–163; DOI

Власова І.В. Фінансова самостійність університетів: досвід Латвії. Освітологічний дискурс. 2019. № 3-4 (26-27). С. 306–318; DOI

Власова І.В. Фінансування вищої освіти у країнах Європи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2019. № 5 (89). С. 13–24; DOI

Власова І.В. Злиття / укрупнення університетів за умов розширення економічної автономії. Університети і лідерство. 2018. № 2 (6). С. 117–133; DOI

Проектне фінансування: підручник / Т. В. Майорова, О. О. Ляхова, Власова І.В. та ін. Київ, 2017. 434 с. (18,1 д.а., особисто автору – 1,7 д.а.: п. 4.3, 5.5, 7.1–7.3);

Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України: монографія / М.І. Диба, А.Н. Юркевич, Т.В. Майорова, І.В. Власова та ін. Київ, 2013. 425 с. (17,7 д.а., особисто автору – 7,5 д.а.: розд. 2, 3; підрозд. 1.4, 4.3., 5.1., 5.4.);