×
383 Переглядів

Рябченко Володимир

Завідувач відділу
взаємодії університетів та суспільства
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: v.riabchenko@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор філософських наук (ДД № 005175 від 25 лютого 2016 р.)
Вчене звання Старший науковий співробітник зі спеціальності (АС № 006592 від 2 липня 2008 р.)
Інші звання Заслужений працівник народної освіти України (посвідчення № 1076 від 24 вересня 1998 р.)
Основні професійні здобутки Наукові інтереси полягають в галузях соціальної філософії, соціального управління, філософії вищої освіти

Автор близько 150 наукових та науково-методичних публікацій, у т. ч. 4 одноосібних і 5 колективних монографій,  3 навчальні посібники

Науково-педагогічна діяльність та наукова діяльність у вищій освіті з 1980 року.

1981-2002 роки – управлінська діяльність на посадах начальника навчальної частини, заступника проректора, проректора з виховної роботи та студентських справ, проректора з навчальної і виховної роботи Національного аграрного університету (нині – Національний університет біоресурсів і природокористування України)

1998-2003 роки – експертна діяльність у вищій освіті (член науково-методичної комісії з виховної роботи Науково-методичного центру МОН України, голова науково-методичної комісії з виховної роботи

Науково-методичного центру МінАПК України, член Експертної ради при ДАК МОН України)

Член 6 дослідницьких колективів і керівник двох наукових досліджень з проблем вищої освіти

Керівник двох і виконавець шести наукових досліджень з проблем вищої освіти: 2015-2017 рр., 2018-2020 рр..

Голова Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України (з 2020 року)

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 Інституту вищої освіти НАПН України

Участь у міжнародному проєкті «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України»

Ініціатор та керівник Оргкомітету Всеукраїнської  науково-практичної  конференції «Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті»

Ключові нагороди:

  • Почесна грамота Державного комітету України у справах сім’ї та молоді (1999 р.)
  • Знак «Відмінник освіти України» (2000 р.)
  • Почесна грамота Верховної Ради України (2010 р.)
  • Почесна грамота Академії педагогічних наук України (2009 р.)
  • Почесна грамота Національного аграрного університету (2000 р. і 2010 р.)
  • Почесна грамота Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України (2010 р.)
  • Медалі НАПН України «К.Д. Ушинський» (2015 р.) і «Григорій Сковорода» (2019 р.)
Досвід викладання в університетах України та за кордоном 1980 – 2020 рр.
Національний університет біоресурсів і природокористування України.
Основні наукові публікації  Рябченко В.І. Мова як засіб творення соціальної дійсност: Світоглядно-просвітницьке видання. – К.: Фітосоціоцентр, 2011. – 244 с.

Рябченко В. Проблема якості вітчизняної вищої освіти в контексті освітянських реформ: ретроспектива й сучасність з позицій світоглядно-компетентнісного підходу

Рябченко В.І. Вища школа України в загальноцивілізаційному контексті: соціально-філософський аналіз з позицій світоглядно-компетентнісного підходу. [Монографія]. – К. : Фітосоціоцентр, 2015. – 674 с.

Рябченко В. Світоглядна компетентність як визначальний чинник успішної імплементації парадигми лідерства в управлінні вищою освітою // Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства: колективна монографія / Авторський колектив: Є. Балджи, І. Драч, С. Калашнікова, О. Коваленко, С. Курбатов, Н. Невмержицька, О. Паламарчук, В. Рябченко, Л. Червона; за заг. ред. С.Калашнікової. – Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2017.– С. 31-66.

Рябченко В.І. Університетське середовище та його вплив на розвиток особистості студента: актуалізація проблеми з позицій світоглядно-компетентнісного підходу. DOI

Рябченко В. Вплив соціального середовища на ефективне врядування в українських університетах: світоглядно-компетентнісний аспект // Механізми реалізації ефективного врядування в університетах України в умовах євроінтеграції : методичні рекомендації / І. Драч, С. Калашнікова, О.Паламарчук, В. Рябченко, Л. Червона; за ред. С.Калашнікової. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2019. –С. 21-46.

Рябченко В. Розвиток особистісного потенціалу академічного персоналу і здобувачів вищої освіти як інтегрований критерій результативності та ефективності університетського управління. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство», 2019. No1(7). С. 65-88. DOI