×
425 Переглядів

Дебич Марія

Завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: m.debych@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук (диплом ДД  № 009674 від 26 лютого 2020 р.)
Вчене звання Доцент (атестат 12ДЦ № 039213 від 26 червня 2014 р.)

Старший науковий співробітник (атестат АС № 002118 від 25 лютого 2016 р.)

Основні професійні здобутки Коло наукових інтересів: дослідження інтернаціоналізації вищої освіти, оцінювання якості вищої освіти.

Станом на 1 січня 2020 р. є автором 2 монографій, 1 навчального посібника (у співавторстві), 29 фахових, 4 наукометричних, 2 наукометричних/фахових статей.

Сертифікат Британської Ради в Україні про підвищення кваліфікації «Academic Teaching Excellence: English as the Medium of Instruction» (2015).

Сертифікат Української асоціації дослідників вищої освіти про підвищення кваліфікації «Education Research: Communication, Grant-Writing, Methodology and Publications» (2016).

Навчання у рамках Проєкту академічної мобільності «Erasmus + Programme Key Action 1 – Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobilityy» в University of Ostrava (Чеська Республіка) (з 24. 09. 2017 р. по 23. 12. 2017 р.)

Учасник Проєкту EduQAS («Імплементація системи забезпечення якості освіти через співпрацю Університет – Бізнес – Уряд»)

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (11 – Освітні, педагогічні науки, 35 – Філологія).

Основні наукові публікації  Дебич М. Теоретичні засади інтернаціоналізації вищої освіти: міжнародний досвід : монографія. Ніжин : ПП Лисенко, 2019. 408 с.

Дебич М. Інтернаціоналізація вищої освіти як індикатор її якості в умовах глобалізації. // Інноваційна педагогіка, 2019. Вип. 13, Т. 1. С. 50–53.

Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: аналітичні матеріали (частина ІI) (препринт) / О. Воробйова, М. Дебич, І. Линьова, В. Луговий, О. Оржель, О. Слюсаренко, Ж. Таланова, К. Трима; за ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ: Ін-т вищої освіти НАПН України, 2019. С. 95–106.

Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: аналітичні матеріали (частина І) (препринт) / О. Воробйова, М. Дебич, І. Линьова, В. Луговий, О. Оржель, О. Слюсаренко, Ж. Таланова, К. Трима; за ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ: Ін-т вищої освіти НАПН України, 2018. С. 53–71.

Debych M., Humenna O. The elite quality of higher education as a consequence of global internationalization // Гуманітарний вісник ЗДІА. 2018. Випуск 75. С. 105–118.

Дебич М. Тенденції розвитку інтернаціоналізації у глобалізованому світі: регіоналізація, підвищення якості вищої освіти, комерціалізація // Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті. Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 14 червня 2018 р., м. Київ / Наук. ред. В.І. Рябченко. Київ, 2018. С. 39–51.

Дебич М., Степаненко І. Інтернаціоналізація як інструмент розвитку лідерського потенціалу університету: навчальний посібник. К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2017. 44 с.