×
386 Переглядів

Чорнойван Ганна

Старший науковий співробітник
Відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: a.chornoivan@ihed.org.ua

Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук (ДК № 001921 від 19.01.2012 р.)
Основні професійні здобутки Автор понад 50 наукових праць, у тому числі співавтор: двох колективних монографій, двох бібліографічних покажчиків, практичного посібника, препринту (у 2-х частинах), методичних рекомендацій; одноосібно підготовлено близько 30 статей, 20 матеріалів конференцій у збірниках наукових праць

Сфера наукових інтересів: професійний і кар’єрний розвиток дослідників в контексті інтеграційних процесів до Європейського дослідницького простору та Європейського простору вищої освіти

Член Науково-методичної комісії 14 «Організаційно-методичне забезпечення вищої освіти» Науково-методичної ради МОН України (Сектор вищої освіти) Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (011 – освітні, педагогічні науки)

Учасник Проєкту «Структурована співпраця в області докторських досліджень (підготовки), підготовки з універсальних навичок та академічного письма в регіонах України» (DocHub) (навчання, обмін досвідом, розроблення модулів дисциплін)

Учасник Проєкту «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» Чеська Республіка (навчання, тестування, сертифікат)

Основні наукові публікації  Чорнойван Г.П. Теоретичні основи і технології кар’єрного розвитку науково-педагогічних працівників у контексті інтеграції викладацької і дослідницької діяльності. Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки : монографія / Авт. кол.; за ред. О.Г. Ярошенко. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2019. С. 84-109.

Чорнойван Г.П. Технології кар’єрного зростання науково-педагогічних працівників університетів. Інноваційна педагогіка. 2019. № 18. С. 166-170, doi: 10.32843/2663-6085- 2019-18-2-36.

Чорнойван Г.П. Впровадження кращих європейських практик кар’єрного зростання науково-педагогічних працівників у діяльність вітчизняних закладів вищої освіти. Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки: методичні рекомендації. Авт. кол.; за ред. О.Г. Ярошенко. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2019. С. 21-25.

Чорнойван Г.П. Вплив професійної мобільності на розвиток кар’єри науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. Monografia Pokonferencyjna «Science. Research. Development»; Pedagogy #2 (London, 27.02.2018). Warszawa, 2018. P. 17-21.

Драч І., Муромець В., Чорнойван Г. Дослідницьке лідерство в сучасному університеті : навчальний посібник. Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2017.  40 с.

Чорнойван А.П. Формирование и развитие карьерных ориентаций преподавателей высших учебных заведений. Молодий вчений. 2017. № 5. С. 450–454.