×
60 Переглядів

Бульвінська Оксана

Старший науковий співробітник
Відділу взаємодії університетів та суспільства
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: o.bulvinska@ihed.org.ua

Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук
Вчене звання Старший науковий співробітник зі спеціальності філософія освіти
Основні професійні здобутки Коло наукових інтересів пов’язане з дослідженням соціальних проблем вищої освіти, а також розвитком вищої освіти в Україні.

Автор 100 наукових публікацій.

Випусковий редактор наукових журналів «Неперервна професійна освіта: теорія і практика», «Освітологія».

Член редакційної колегії наукового журналу «Проблеми освіти».

Член проєктної групи модуля «Університетська автономія у розвитку демократичних цінностей у вищій освіті: досвід країн ЄС для України» програми «Еразмус+: Жан Моне»

Основні наукові публікації Bulvinska O., Horban O., Protsenko О., Tytarenko V., Melnytchenko О. Cultural economics: the role of higher education institution in shaping the value systems. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2022. № 1. Р. 128-132. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-1/128

Бульвінська О., Капралова І. Використання масових відкритих онлайн-курсів у професійному розвитку викладачів закладів вищої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2022. № 88 (2). С. 273-290. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v88i2.4568

Bulvinska O. University values for education quality culture development at university. Quality of University Education: Educological Discourse: collective monograph / Ed. V. Ogneviuk. Prague: Oktan Print, 2022. Р. 152-169. DOI: https://doi.org/10.46489/QOUE-03

Bulvinska O., Chervona L. Social and cultural determinants of university social responsibility. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2021. № 2. С. 25-31. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2021.2.3

Бульвінська О. Професійний розвиток викладачів в умовах кадрової автономії університетів: європейський досвід. Освітологічний дискурс. 2022. № 1. С. 161-184. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.19

Бульвінська О. Підготовка викладачів до навчання на основі дослідження: європейський досвід. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2022. № 2. С. 82-92. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2022.2.10