×
396 Переглядів

Базелюк Наталія

Старший науковий співробітник
Відділу дослідницької діяльності університетів
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: n.bazeliuk@ihed.org.ua

Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук (диплом ДК № 016157 від 10 жовтня 2013 р.)
Основні професійні здобутки Стаж наукової роботи – 13 років

Член редакційних рад наукових періодичних видань «Вісник Національної академії педагогічних наук України» та «Education: Modern Discourses»

З 2017 р. член Української асоціації дослідників освіти – Ukrainian Educational Research Association, UERA.

У 2017-2019 рр. член підкомісії 303 Академічна доброчесність Науково-методичної комісії 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 25 липня 2016 р. № 872)

Відзначена Грамотою Верховної Ради України (2019 р.), почесною грамотою (2012 р.) та грамотою (2009 р.) Національної академії педагогічних наук України

Основні наукові публікації  Луговий, В.І., Регейло, І.Ю., Базелюк, Н.В., & Базелюк, О.В. (2019). Глобальна цифровізація освітньо-наукового простору і виклики модернізації наукової періодики НАПН України. Інформаційні технології і засоби навчання, 73(5), 264-283. DOI

Kremen, V.G. (Ed.). (2017). National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine. Kyiv: Pedahohichna dumka.

Національна академія педагогічних наук України. (2018). Національний освітньо-науковий глосарій. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ».

Регейло, І., & Базелюк, Н. (2016). Стенфордська вища школа освіти: підготовка нового покоління фахівців ступеня PhD. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, (3-4), 90-98. DOI

Регейло, І.Ю., & Базелюк, Н.В. (2015). Освітня складова освітньо-наукових програм докторської підготовки в університетах Фінляндії. Український педагогічний журнал, (4), 214-227.