Березень 2018

5-7 березня - Звітна конференція Інституту вищої освіти НАПН України (результати НДР 2017 р.)

5 березня - Загальні Збори наукових працівників Інституту

19 березня - Засідання Вченої ради

19 березня - Атестація аспірантів, докторантів і здобувачів (без PhD)

22 березня - Методологічний семінар НАПН України «Концептуальні засади розроблення Національного рейтингу закладів вищої освіти». Інформаційний лист. Реєстраційна форма.