Події

Семінар для аспірантів і докторантів

Реформування вищої освіти: європейські орієнтири та вітчизняні реалії

4 листопада 2013 р., 11.00-13.00

Зал Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України

Доповідачі:

1. Калашнікова С.А., д.п.н., доцент, перший заступник директора з науково-дослідної роботи ІВО НАПН України (презентація)

2. Таланова Ж.В., д.п.н., доцент, завідувач відділу політики та врядування у вищій освіті ІВО НАПН України (презентація)

Відповідальна особа: 

Линьова І.О., к.п.н., в. о. завідувача аспірантури та докторантури ІВО НАПН України

Міжнародна конференція

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

"Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу"

7 листопада 2013 р., м. Київ

Детальна інформація 

Семінар для координаторів ЄКТС

Семінар "Запровадження ЄКТС"

18 жовтня 2013 р., 9.30-14.30

Інформаційний лист