Події

Семінар для аспірантів, докторантів і здобувачів

Семінар на тему "Методика підготовки та захисту дисертацій. Типові помилки"

Доповідач - В.К. Майборода, д.п.н., професор, голова Спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02

 

Звітна конференція

Щорічна Звітна наукова конференція Інституту вищої освіти НАПН України

"Наука і вища освіта"

3 березня 2014 р., 11.00, Зал Вченої ради Інституту 

Інформаційний лист  

Семінар для аспірантів і докторантів

Реформування вищої освіти: європейські орієнтири та вітчизняні реалії

4 листопада 2013 р., 11.00-13.00

Зал Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України

Доповідачі:

1. Калашнікова С.А., д.п.н., доцент, перший заступник директора з науково-дослідної роботи ІВО НАПН України (презентація)

2. Таланова Ж.В., д.п.н., доцент, завідувач відділу політики та врядування у вищій освіті ІВО НАПН України (презентація)

Відповідальна особа: 

Линьова І.О., к.п.н., в. о. завідувача аспірантури та докторантури ІВО НАПН України