Події

Конференція

7 листопада 2017 р. 

Міжнародна конференція "Болонський процес: врядування у системі вищої освіти в контексті забезпечення якості"

Вересень 2017 р.

15 вересня - Установча сесія для аспірантів, ОНП "Викладання і навчання у вищій освіті"
21 вересня - Вчена рада Інституту (12.00); Збори трудового колективу (14.00)

Конференції 2017 р.

24 травня 2017 - ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Університет і лідерство"
2 червня 2017 - Всеукраїнська науково-практична конференція "Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті"
8-12 червня 2017 - Звітна наукова конференція Інституту «Наука і вища освіта» (серія круглих столів). Програма.
7 листопада 2017 - VІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція  вищої  освіти  України:  політика  та  врядування  в контексті забезпечення якості"