Події

Квітень 2016 року

6-7 квітня - Тренінг для координаторів Програми розвитку лідерського потенціалу України

15-16 квітня - IV Морозівські читання "Академічні свободи і автономія університетів"

18 квітня - Семінар для аспірантів, докторантів, здобувачів (початок - 11.00). Доповідь "Педагогічний експеримент як метод дослідження", Ярошенко О.Г (завантажити).

18 квітня - Атестація аспірантів, докторантів і здобувачів )початок - 14.00)

18 квітня - Засідання Вченої ради (початок - 14.00)

19-26 квітня - Тренінги "Методологія розроблення стандартів вищої освіти" для представників НМК (спільно з МОН України, Британською Радою в Україні, Альянсом USETI, Національною командою з реформування вищої освіти) (за окремим графіком та цільовими запрошеннями)

Березень 2016 року

2-4 березня 2016 р. - Центр розвитку, Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України

24 березня 2016 р. - Засідання спецради Д 26.456.01

25 березня 2016 р. - Загальні збори НАПН України

28 березня 2016 р. - Семінар журналу "Філософія освіти" - "Масова культура, освіта та індивідуальність"

28 березня 2016 р. - Дирекція

28 березня 22016 р. - Атестація аспірантів і докторантів 

31 березня 2016 р. - Вчена рада Інституту

Лютий 2016 року

9-10 лютого - Міжнародний семінар "Запровадження та підтримка академічних стандартів у вищій освіті" (за підтримки Британської Ради в Україні)

25 лютого - Вчена рада Інституту (14.30); Збори колективу (15.30)

25-26 лютого - Засідання спеціалізованої Вченої ради Д 26.456.01

22 лютого (11:00) - Семінар для аспірантів, докторантів і здобувачів Інституту. Тема: "Економічні відносини у сфері вищої освіти: проблеми та основні шляхи їх розв’язання". Доповідач: Ю. М. Вітренко,  к.е.н., доцент, завідувач відділу економіки вищої освіти Інституту.