Події

Вересень 2017 р.

15 вересня - Установча сесія для аспірантів, ОНП "Викладання і навчання у вищій освіті"
21 вересня - Вчена рада Інституту (12.00); Збори трудового колективу (14.00)

Конференції 2017 р.

24 травня 2017 - ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Університет і лідерство"
2 червня 2017 - Всеукраїнська науково-практична конференція "Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті"
8-12 червня 2017 - Звітна наукова конференція Інституту «Наука і вища освіта» (серія круглих столів). Програма.
7 листопада 2017 - VІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція  вищої  освіти  України:  політика  та  врядування  в контексті забезпечення якості"

Травень 2017 р.

11 травня (11.00) - Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02
11 травня (15.00) - Засідання Вченої ради (14.00)
18 травня (11.00) - Круглий стіл «Американські та європейські практики акредитації університетів та можливості використання відповідного досвіду в Україні»
24 травня - ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Університет і лідерство" проекту Програми TEMPUS “ELITE”