Профіль організації

Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України створено  
7 червня 1999 р. 
(Постанова Кабінету Міністрів України № 988)

Місія – сприяння розвитку вищої освіти України відповідно до національних пріоритетів і світових стандартів шляхом здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, надання консультаційної та науково-експертної підтримки, а також професійної підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для органів державної влади та інституцій вищої освіти. 

Візія – національний освітній та науково-експертний центр у галузі вищої освіти, колектив якого формують фахівці міжнародного рівня, об’єднані цінностями відкритості, чесності та толерантності.

Ключові компетенції:

 • Структурний підрозділ Національної академії педагогічних наук України
 • Досвідчений персонал
 • Реалізація тріади: вища освіта – дослідження – інновації
 • Наукові фахові видання
 • Науково-практичні публікації з питань розвитку вищої освіти

 Наукометричні показники та ранжування Інституту за h-індексацією:

 Основними завданнями Інституту є:

 • проведення наукових досліджень з актуальних проблем вищої школи
 • створення, впровадження і використання нових педагогічних технологій
 • оновлення змісту вищої освіти відповідно до найновіших національних та світових наукових,  загальнокультурних і педагогічних здобутків
 • науковий, методичний та методологічний супровід реформування вищої освіти
 • підготовка рекомендацій щодо формування державної політики в галузі вищої освіти
 • проведення порівняльних досліджень системи вищої освіти інших країн і визначення можливостей їх використання в реформуванні вищої освіти України;
 • наукова експертиза та участь у розробці проектів документів, що стосуються законодавчо-нормативної бази та перспектив розвитку вищої освіти.

Кадровий склад. Станом на 12 березня 2018 р. в Інституті працює 48 осіб, з них 39 – наукові працівники, у тому числі 14 докторів наук і 20 кандидата наук. 

Інститут здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру, стажування та підвищення кваліфікації. Станом на 1 березня 2018 р. в Інституті виконують дисертаційні роботи 15 аспірантів, 16 аспірантів - PhD, 4 докторанта і 3 здобувачі.

Академічна доброчесність:Положення. Кодекс. Декларація.