Відділи

Відділ інтернаціоналізації вищої освіти

Завідувач відділу – Степаненко Ірина Володимирівна, доктор філософських наук, професор.

Індекси цитування відділу у міжнародній пошуковій наукометричній системі і бібліометричній базі даних "Google Scholar" (Google академія)

Відділ інтеграції вищої освіти і науки

Завідувач відділу – Ярошенко Ольга Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Індекси цитування відділу у міжнародній пошуковій наукометричній системі і бібліометричній базі даних "Google Scholar" (Google академія) Інформація про відділ

Відділ політики і врядування у вищій освіті

Керівник НДР "Світоглядні пріоритеті гуманізації вищої освіти" - Луговий Володимир Іларіонович, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України

Індекси цитування відділу у міжнародній пошуковій наукометричній системі і бібліометричній базі даних "Google Scholar" (Google академія)

Відділ лідерства та інституційного розвитку вищої освіти

Завідувач відділу – Курбатов Сергій Володимирович, доктор філософських наук

Індекси цитування відділу у міжнародній пошуковій наукометричній системі і бібліометричній базі даних "Google Scholar" (Google академія)

Відділ економіки вищої освіти

Завідувач – Вітренко Юрій Миколайович, кандидат економічних наук, доцент

Індекси цитування відділу у міжнародній пошуковій наукометричній системі і бібліометричній базі даних "Google Scholar" (Google академія)

 


ОГОЛОШЕННЯ

Інститут вищої освіти НАПН України

оголошує конкурс на заміщення посад:
         
        по відділу інтернаціоналізації вищої освіти:

        –      завідувач відділу – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктора або кандидата наук, наявність вагомих наукових праць, досвід наукової і організаційної роботи у галузі вищої освіти не менше 5 років, вміння керувати колективом, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою);

        –      головний науковий співробітник – 3,0 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктора наук,  наявність вагомих наукових праць або наукових винаходів чи відкриттів, що реалізовані на практиці, досвід роботи у галузі вищої освіти, науковий авторитет у відповідній галузі знань, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою);

        –      провідний науковий співробітник – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктора або кандидата наук, наявність наукових праць, вагомих проектів і розробок, авторських свідоцтв на винаходи, участь у міжнародних проектах, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою);

        –      науковий співробітник – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – вища освіта і досвід роботи за спеціальністю не менше 5 років, наявність авторських свідоцтв на винаходи або наукові праці, з праць, за наявності наукового ступеня вимоги до стажу роботи не пред`являються, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою).     

        по відділу інтеграції вищої освіти і науки:

        –      головний науковий співробітник – 0,5 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктора наук,  наявність вагомих наукових праць або наукових винаходів чи відкриттів, що реалізовані на практиці, досвід роботи у галузі вищої освіти, науковий авторитет у відповідній галузі знань, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою);

        по відділу політики та врядування у вищій освіті:

        –      завідувач відділу – 0,5 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктора або кандидата наук, наявність вагомих наукових праць, досвід наукової і організаційної роботи у галузі вищої освіти не менше 5 років, вміння керувати колективом, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою);

        –      головний науковий співробітник – 1,5 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктора наук,  наявність вагомих наукових праць або наукових винаходів чи відкриттів, що реалізовані на практиці, досвід роботи у галузі вищої освіти, науковий авторитет у відповідній галузі знань, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою);

        –      провідний науковий співробітник – 3,5 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктора або кандидата наук, наявність наукових праць, вагомих проектів і розробок, авторських свідоцтв на винаходи, участь у міжнародних проектах, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою);

        по відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти:

        –      завідувач відділу – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктора або кандидата наук, наявність вагомих наукових праць, досвід наукової і організаційної роботи у галузі вищої освіти не менше 5 років, вміння керувати колективом, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою);

        –      головний науковий співробітник – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктора наук,  наявність вагомих наукових праць або наукових винаходів чи відкриттів, що реалізовані на практиці, досвід роботи у галузі вищої освіти, науковий авторитет у відповідній галузі знань, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою);

        –      провідний науковий співробітник – 2,0 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктора або кандидата наук, наявність наукових праць, вагомих проектів і розробок, авторських свідоцтв на винаходи, участь у міжнародних проектах, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою);

        –      старший науковий співробітник – 3,0 (кваліфікаційні вимоги – вища освіта і досвід роботи за відповідною спеціальністю у галузі вищої освіти не менше 10 років, наявність авторських свідоцтв на винаходи або наукові праці, за наявності наукового ступеня вимоги до стажу роботи не пред`являються, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою);

        по відділу економіки вищої освіти

        –      завідувач відділу – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктора або кандидата наук, наявність вагомих наукових праць, досвід наукової і організаційної роботи у галузі вищої освіти не менше 5 років, вміння керувати колективом, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою);

        –      провідний науковий співробітник – 0,75 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктора або кандидата наук, наявність наукових праць, вагомих проектів і розробок, авторських свідоцтв на винаходи, участь у міжнародних проектах, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою);

        –      старший науковий співробітник – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – вища освіта і досвід роботи за відповідною спеціальністю у галузі вищої освіти не менше 10 років, наявність авторських свідоцтв на винаходи або наукові праці, за наявності наукового ступеня вимоги до стажу роботи не пред`являються, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою);

        –      науковий співробітник – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – вища освіта і досвід роботи за спеціальністю не менше 5 років, наявність авторських свідоцтв на винаходи або наукові праці, з праць, за наявності наукового ступеня вимоги до стажу роботи не пред`являються, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою).     

        по відділу науково-організаційної та кадрової роботи

        –      молодший науковий співробітник – 0,5 (кваліфікаційні вимоги – вища освіта, досвід роботи за спеціальністю не менше 3 років, наукові праці, досконале володіння українською мовою).
         

        Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають: заяву, особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, автобіографію, копії всіх заповнених сторінок паспорта, довідки про ідентифікаційний код, документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, копію трудової книжки, характеристику з останнього місця роботи, список наукових праць.

        Заяви та документи на участь у конкурсі подаються до конкурсної комісії за адресою: вул. Бастіонна, 9, м. Київ, 01014 (кім.811) протягом місяця з дати опублікування оголошення. Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за тел.: (044) 285-71-24, (093) 093-22-00.


Оголошення про намір передати в оренду державне майно
Орендодавець -  Інституту вищої освіти НАПНУ, м.Київ, вул. Бастіонна,9 тел.- 286-68-04;

Найменування органу управління - Національна академія педагогічних
наук України.
Найменування та  місцезнаходження об’єкта оренди - приміщення на 8-му та 9-му поверах ІВО НАПНУ, м.Київ, вул.Бастіонна, 9.
Загальна площа– 41,6 кв.м.
Вартість майна за незалежною оцінкою 788 519,00 грн.
Можливий строк оренди  12 міс.
Мета використання – офіс
Розмір гарантійного внеску( 6 орендних плат) – 12 032,76 грн.
Перерахування коштів на
Інститут вищої освіти НАПН України
ЄДРПОУ 21707620
р/р 31252240307454  УДКСУ Печерського р-ну ГУДКСУ у м. Києві
МФО 820172
призначення платежу (для сплати гарантійного внеску)

Подання заяв про оренду об’єкту приймаються протягом 10 робочих днів після  опублікування оголошення за адресою: 01014, м.Київ, вул. Бастіонна, 9  тел.: 286-68-04