Відділи

Відділ інтернаціоналізації вищої освіти

Завідувач відділу – Степаненко Ірина Володимирівна, доктор філософських наук, професор.

Індекси цитування відділу у міжнародній пошуковій наукометричній системі і бібліометричній базі даних "Google Scholar" (Google академія)

Відділ інтеграції вищої освіти і науки

Завідувач відділу – Ярошенко Ольга Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Індекси цитування відділу у міжнародній пошуковій наукометричній системі і бібліометричній базі даних "Google Scholar" (Google академія) Інформація про відділ

Відділ політики і врядування у вищій освіті

Керівник НДР "Світоглядні пріоритеті гуманізації вищої освіти" - Луговий Володимир Іларіонович, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України

Індекси цитування відділу у міжнародній пошуковій наукометричній системі і бібліометричній базі даних "Google Scholar" (Google академія)

Відділ лідерства та інституційного розвитку вищої освіти

Завідувач відділу – Курбатов Сергій Володимирович, доктор філософських наук

Індекси цитування відділу у міжнародній пошуковій наукометричній системі і бібліометричній базі даних "Google Scholar" (Google академія)

Відділ економіки вищої освіти

Завідувач – Вітренко Юрій Миколайович, кандидат економічних наук, доцент

Індекси цитування відділу у міжнародній пошуковій наукометричній системі і бібліометричній базі даних "Google Scholar" (Google академія)

 


 

ОГОЛОШЕННЯ

Інститут вищої освіти НАПН України
оголошує конкурс на заміщення посад:

по відділу політики та врядування у вищій освіті:

– провідний науковий співробітник – 0,5 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктора або кандидата наук, наявність наукових праць, вагомих проектів і розробок, авторських свідоцтв на винаходи, участь у міжнародних проектах, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою).

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають: заяву на участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, автобіографію, копії паспорта, довідки про ідентифікаційний код, документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, копію трудової книжки, відзив про трудову діяльність з основного місця роботи, список наукових праць, письмова згода на збір та обробку персональних даних.

Заяви та документи на участь у конкурсі подаються до конкурсної комісії за адресою: вул. Бастіонна, 9, м. Київ, 01014 (кім.811) протягом місяця з дати опублікування оголошення. Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за тел.: (044) 285-71-24, (093) 093-22-00.

 

 

Список учасників конкурсу
на заміщення посад наукових співробітників
Інституту вищої освіти НАПН України
(термін подання документів завершився 09.09.2017 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Відділ політики та врядування у вищій освіті Провідний науковий співробітник 0,5 Трима Катерина Андріївна

 

Список учасників конкурсу
на заміщення посад наукових співробітників
Інституту вищої освіти НАПН України
(термін подання документів завершився 09.09.2017 р.)

№п/п    Назва відділу    Посада    Кількість ставок    ПІБ учасника конкурсу
1.        Відділ політики та врядування у вищій освіті    Провідний науковий співробітник    0,5    Трима Катерина Андріївна