Наукові теми

  1. Культурно-гуманітарні стратегії розвитку університетської освіти в умовах динамічних суспільних трансформацій (2015-2017 рр.) - Відділ інтернаціоналізації вищої освіти
  2. Теоретичні основі і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки - Відділ інтеграції вищої освіти і науки
  3. Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти (2015-2017 рр.) - Відділ політики та врядування у вищій освіті
  4. Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства (2015-2017 рр.) - Відділ лідерства та інституційного розвитку вищої освіти 
  5. Економічні відносини у системі вищої освіти: модернізація в умовах інноваційної економіки (2015-2017 рр.) - Відділ економіки вищої освіти