Наукові теми

  1. Культурно-гуманітарні стратегії розвитку університетської освіти в умовах динамічних суспільних трансформацій (2015-2017 рр.) - Відділ інтернаціоналізації вищої освіти
  2. Концепція та методологія реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу університетів (2014-2016 рр.) - Відділ інтеграції вищої освіти і науки 
  3. Автономія та врядування у вищій освіті (2013-2015 рр.) - Відділ політики та врядування у вищій освіті
  4. Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства (2015-2017 рр.) - Відділ лідерства та інституційного розвитку вищої освіти 
  5. Економічні відносини у системі вищої освіти: модернізація в умовах інноваційної економіки (2015-2017 рр.) - Відділ економіки вищої освіти
  6. Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти (2015-2017 рр.) - Відділ якості вищої освіти