Академічна мобільність

 Проект з міжнародної академічної мобільності

«Erasmus+ Programme Key Action 1 – Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility» між Інститутом Вищої Освіти НАПН України та Остравським Університетом (Чеська Республіка)

  • Тривалість проекту: 1 вересня 2016 р. – 30 червня 2018 р.
  • Програма фінансування ЄС – Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства
  • Мета проекту – сприяння міжнародній мобільності студентів, викладачів та науковців з країн ЄС та країн - партнерів
  • Завдання проекту – організація науково-дослідницького стажування та викладацької діяльності для аспірантів та викладачів ВНЗ - партнерів
  • Отримувач гранту: Остравський університет (Чеська Республіка) www.osu.eu
  • Цільова група: аспіранти, докторанти, наукові співробітники ІВО НАПН України.
  • Фінансування мобільності - за рахунок проекту

 LogosBeneficairesTempusRIGHTvect

 

 «This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein».

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/konkursy/kredytna-mobilnist.html